Kati Kauravaara

Kati Kauravaara

Toimitusjohtaja, LitT, VTK, LO, pilatesohjaaja

Puh: 010 581 8283  Sähköpostiosoite: kati.kauravaara (@) liikuntafysio.fi

Tehtävät Liikuntafysiossa
Koulutus
Julkaisut ja media
Työura ja luottamustoimet
Harrastukset
Ajatuksia
Tehtävät Liikuntafysiossa

Fyteko Oy / Suomen Liikuntafysion toimitusjohtajana vastaan seuraavista asioista:

  • Talous ja hallinto
  • Esimiestyö ja henkilöstöhallinto
  • Muiden kuin terveydenhuollon palveluiden kehittäminen, suunnittelu ja asiakastyö (alvillinen toiminta)
  • Viestintä (erityisesti kotisivujen päivitys, esitteet ja asiakasmateriaali, sisäinen viestintä)
  • Asiakaspalvelu

Toimin myös asiantuntijatehtävissä: liikunnan edistäminen, vähäinen liikkuminen, kohderyhmän näkökulma, aikuisten ryhmäliikunnan ohjaaminen sekä hyväksymis- ja omistautumisterapian työkalujen hyödyntäminen liikunnan ja terveyden edistämisessä. Toimin kouluttajana ja luennoitsijana sekä kirjoitan artikkeleja ja ohjaaja- ja kouluttajamateriaaleja.

Edellä luetellun lisäksi teen pienimuotoisesti myös asiakastyötä: pilatesohjausta, liikunnanohjausta ja elintapaohjausta, yksilöohjausta ja ryhmäohjausta. Minulla on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus liikunnan ja liikkumisen ohjaamisesta sekä liikuntaa ohjaavien kouluttamisesta.

Koulutus

Valmistuin liikunnanohjaajaksi Suomen Urheiluopistosta Vierumäeltä vuonna 1999. Sen jälkeen jatkoin opintoja Jyväskylän yliopistossa, josta valmistuin liikuntatieteen maisteriksi vuonna 2003 liikuntasuunnittelu ja -hallinto pääaineenani. Kesällä 2013 väittelin liikuntatieteiden tohtoriksi vähäisestä liikkumisesta liikuntasosiologian oppiaineessa. Tämän toisen “urapolkuni” osalta erityisosaamistani on vähäisen liikkumisen ilmiön ymmärtäminen ja liikunnan edistäminen. Olen suorittanut myös opettajan ammatilliset opinnot ja henkilöstöpäällikön tutkinnon.

Kesäkuussa 2014 valmistuin pilatesohjaajaksi vuoden kestävän koulutuksen jälkeen (Somatic Studion somatic pilates -ohjaaja; olen Suomen Pilates yhdistyksen rekisteröimä pilatesohjaaja) ja keväällä 2017 laitepilatesohjaajaksi (Suomen Terveysliikuntainstituutin Reformer -koulutus).

Keväällä 2016 sain valmiiksi Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot (30 op). Parhaillaan perehdyn hyväksymis- ja omistautumisterapiaan. Syksyllä 2017 suoritin Työterveyslaitoksen Työterveyshuoltoon pätevöittävän koulutuksen asiantuntijoille (2 op), joka antaa pätevyyden toimia liikunnan asiantuntijana työterveyshuollossa.

Syksyllä 2017 aloitin sosiaalitieteiden opinnot Helsingin yliopistossa Valtiotieteellisessä tiedekunnassa, ja valtiotieteen kandidaatin tutkintotodistuksen (sosiaalitieteen kandiohjelma) sain syyskuussa 2019. Opinnot jatkuvat sosiaalitieteen maisteriohjelmassa. Pääaineeni on sosiaalityö.

Julkaisut ja media

Alkuperäistutkimukset

Kantomaa, Marko & Kauravaara, Kati (2018). Eri-ikäiset yhdessä liikkujan polulla. Katsaus tutkimuksista ja hankkeista. Suomen Olympiakomitea. Helsinki.

Kauravaara, Kati (2020). Toiminnalliset häiriöt HUSin erikoissairaanhoidon sosiaalityössä. Käytäntötutkimus. Helsingin yliopisto.

Kauravaara, Kati (2019). Hyväksymis- ja omistautumisterapian työkalujen hyödyntäminen terveyssosiaalityössä. Kandidaatin tutkielma. Helsingin yliopisto.

Kauravaara, Kati (2013). Mitä sitten jos ei liikunta? Etnografinen tutkimus nuorista miehistä. Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES, Jyväskylä. Väitöskirja: Mitä sitten, jos ei liikuta? Etnografinen tutkimus nuorista miehistä.

Kauravaara, Kati (2003). Terveysliikunnan kuntatalkoot. Kehittämistutkimus keskisuomalaisessa Korpilahden kunnassa. Jyväskylän yliopisto. (pro gradu -tutkielma)

Vertaisarvioidut artikkelit

Kauravaara, Kati (2015). Nuoren miehen toimijuus ammattioppilaitoksen virallisen kulttuurin kehyksessä. Ammattikasvatuksen aikakauskirja: Ammattikasvatuksen tutkimuksen tulevaisuus 17 (erikoisnumero), 29–40.

Kirjat ja raportit

Itkonen, Hannu & Kauravaara, Kati (toim.) (2015). Liikunta kansalaisten elämänkulussa – Tulkintoja liikkumisesta ja liikunnanedistämisestä. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 296. Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES. Jyväskylä.

Kangasniemi, Anu & Kauravaara, Kati (2016). Kohti muutosta – Arvo- ja hyväksyntäpohjainen lähestymistapa liikunnan ja terveyden edistämisessä. Liikunta- ja hyvinvointiakatemia oy. Vantaa.

Kauravaara, Kati (2018). Liikunta ja urheilu aikuisen hyvinvoinnin tukena. Asiantuntijatyö liikkujan polun aikuisuusvaiheesta. Suomen Olympiakomitea. Helsinki.

Kauravaara, Kati & Koivuniemi, Kaisa (2016). ”Koko hommahan on TEHYLIä” – Edellytykset terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan lisäämiselle liikunta- ja kansanterveysjärjestöissä. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 319. Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES. Jyväskylä.

Asiantuntijajulkaisut ja -artikkelit

Kangasniemi, Anu & Kauravaara, Kati (2014). Toimiiko terveysliikuntasuositus vähän liikkuvien aikuisten kannustimena? Liikunta & Tiede 51 (4), 25–31.

Kauravaara, Kati (2020). Hyväksymis- ja omistautumisterapian työkalujen hyödyntäminen terveyssosiaalityössä. Janus 28 (1), 85–93.

Kauravaara, Kati (2018). Aikuisliikkuja ja urheiluseuratoiminnan vetovoimatekijät. Liikunta & Tiede 55 (4), 71–75.

Kauravaara, Kati (2016). Kohti mielekästä liikkumista. Teoksessa Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lupa liikkua! Perusteluja ja ideoita liikkeen lisäämiseen ammatillisessa koulutuksessa. SAKU ry. Tampere, 10 – 12.

Kauravaara, Kati (2016). Liikuntajärjestöt terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan toteuttajina. Etelätuuli 7.1.2016.

Kauravaara, Kati (2016). Liikuntajärjestöt terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan toteuttajina. Ikiliikkuja (1), 8–9.

Kauravaara, Kati (2016). Liikuntajärjestöt terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan toteuttajina. Suomen Pesäpalloliitto ry:n verkkosivut 11.1.2016.

Kauravaara, Kati (2016). Liikuntajärjestöt terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan toteuttajina. Suomen Ratsastajainliitto ry:n verkkosivut 5.1.2016.

Kauravaara, Kati (2016.) Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan merkitys kasvussa. Uinti-lehti (1), 44–45.

Kauravaara, Kati (2015). Jos riisuisit silmälasit, näkisitkö toisin? Liikunnan tuputtamisesta ihmisen lähtökohtien ymmärtämiseen. Liikunta & Tiede 52 (2–3), 33–37.

Kauravaara, Kati (2015). Tutkija haluaa tulla oikein ymmärretyksi. Teoksessa Sanna Valtonen ja Sanna Ojajärvi Liikunnan mediajulkisuus ja päätöksenteko. Liikuntatieteellisen Seuran tutkimuksia ja selvityksiä nro 11, Helsinki.

Kauravaara, Kati (2014) Miksi nuori mies ei liiku? Teoksessa Esa Rovio; Anita Saaranen-Kauppinen & Teijo Pyykkönen Liikuntakynnyksen yli – ohjelmista ihmisen kohtaamiseen. Liikuntatieteellisen Seuran Impulssi nro 28; Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 281. Liikuntatieteellinen Seura ry & LIKES-tutkimuskeskus. Helsinki.

Kauravaara, Kati (2013). Vähäinen liikunta nuoren miehen mielekkäänä valintana. Teoksessa Päivi Harinen & Anni Rannikko (toim.) Tässä seison enkä muuta voi? Nuorisotutkijoiden ajatuksia nuorten liikunnasta ja sen kipupisteistä. Verkkojulkaisu 65. Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura. Helsinki, 20–24.

Kauravaara, Kati (2013). Vähän liikkuvan nuoren miehen hyvän elämän reseptiin ei liikuntaa tarvita. Liikunta & Tiede 50 (4), 30–33.

Kauravaara, Kati (2011). Etnografisella liikuntatutkimuksella pintaa syvemmälle. Liikunta & Tiede 48 (5), 71–74.

Kauravaara, Kati (2011). Mitä sitten jos ei liikuta? Liikunta & Tiede 48 (5), 75.

Kauravaara, Kati (2011). Musiikki liikunnanopetuksen tukena. LIITO Liikunnan ja Terveystiedon Opettaja 1/2011, 14–15

Kauravaara, Kati (2010). Musiikki valmennuksen tukena. Valmentaja 5/2010, 38–39

Kauravaara, Kati; Aira, Annaleena & Koivuniemi, Kaisa (2016). Tieto kohtaa käyttäjän – vai kohtaako? Liikunta & Tiede 53 (2–3), 26–28.

Kauravaara, Kati; Aira, Annaleena & Koivuniemi, Kaisa (2016). Tutkimustieto hyötykäyttöön yhteistyössä. Liikunnan ammattilainen (3), 8–9.

Kauravaara, Kati & Kangasniemi, Anu (2016). Ammattilainen asiakkaan elintapamuutoksen tukena. Liikunnan Ammattilainen (2), 26–27.

Kauravaara, Kati & Kangasniemi, Anu (2016). Ammattilainen asiakkaan elintapamuutoksen tukena. Podoprintti 55 (1).

Kauravaara, Kati & Kantomaa, Marko (2018). Eri-ikäisten yhdessä liikkuminen – Mitä tiedämme siitä? Liikunta & Tiede 55 (2–3), 4–8.

Kauravaara, Kati & Koivuniemi, Kaisa (2016). Kansalaisten liikuttajat. Diabetes-lehti (2), 76–77.

Oppikirjat ja opetussuunnitelmat

Kauravaara, Kati (2008). Sulkapallon lajimoduuli. Kouluttajan opas. Suomen Sulkapalloliitto ry. Helsinki.

Kauravaara, Kati & Parkkinen, Sanna (2008). Finska män i form och i köket. Lärarmaterial. Könönen, Birgitta (ruots.). Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 210. Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö Likes. Jyväskylä. Kansalais- ja työväenopistojen liitto KTOL – Medborgar- och arbetarinstitutens förbund  MAIF ry. Helsinki.

Kauravaara, Kati & Parkkinen, Sanna (2008). SuomiMies kuntoilee ja kokkaa. Opettajan materiaali. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 208. Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö Likes. Jyväskylä. Kansalais- ja työväenopistojen liitto KTOL – Medborgar- och arbetarinstitutens förbund  MAIF ry. Helsinki.

Parkkinen, Sanna & Kauravaara, Kati (2007). Erityistä ruokaa. Opettajan materiaali. Kansalais- ja työväenopistojen liitto KTOL – Medborgar- och arbetarinstitutens förbund  MAIF ry. Helsinki.

Kauravaara, Kati (2007). Svoli Kuntojumppaohjaajan peruskurssi 1. Suomen Voimisteluliitto Svoli ry. Helsinki.

Kauravaara, Kati (2007). Svoli Kuntojumppaohjaajan peruskurssi 1. Kouluttajan aineisto. Suomen Voimisteluliitto Svoli ry. Helsinki.

Kauravaara, Kati (2007). Kuntoa jumpasta – Svoli Kuntojumppaohjaajan peruskurssi 2. Suomen Voimisteluliitto Svoli ry. Helsinki.

Kauravaara, Kati (2007). Kuntoa jumpasta – Svoli Kuntojumppaohjaajan peruskurssi 2. Kouluttajan aineisto. Suomen Voimisteluliitto Svoli ry. Helsinki.

Kauravaara, Kati (2007). Liikunta sopii kaikille. Kouluttajan materiaali. Soveltava Liikunta SoveLi ry. Turku.

Iivonen, Karin & Kauravaara, Kati (2006). Nyt vapaaksi! Tupakasta vieroittamisen opas ryhmänohjaajalle. Kansalais- ja työväenopistojen liitto KTOL – Medborgar- och arbetarinstitutens förbund  MAIF ry. Helsinki.

Kauravaara, Kati; Lakkasuo, Teemu & Luona-Helminen, Raija (2006). Liikunta sopii kaikille. Soveltavan liikunnan opas vertaisohjaajalle. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 181. Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö Likes. Jyväskylä. Soveltava Liikunta SoveLi ry. Turku.

Parkkinen, Sanna & Kauravaara, Kati (2006). Laatua lautaselle ja terveyden eväät. Opettajan materiaali. Kansalais- ja työväenopistojen liitto KTOL – Medborgar- och arbetarinstitutens förbund  MAIF ry. Helsinki.

Kauravaara, Kati & Falin, Kirsi (2005). Liikettä kohti terveyttä. Opettajan materiaali. Kansalais- ja työväenopistojen liitto KTOL – Medborgar- och arbetarinstitutens förbund MAIF ry. Helsinki.

Kara, Raija; Kauravaara, Kati; Korhonen, Auli; Lampisjärvi, Tiina; Lappi, Kristiina; Nurmela, Heljä; Palviainen, Ritva; Parviainen, Eila; Peltola, Johanna; Stirkkinen, Riitta; Voutilainen, Eeva & Väisänen, Liisa (2005). Laadukkaat ruokavalinnat -opetussuunnitelma. Suositus kansalais- ja työväenopistoille ja muille aikuisoppilaitoksille. Kansalais- ja työväenopistojen liitto KTOL & Finfood – Suomen Ruokatieto ry

Lampisjärvi, Tiina; Aura, Ossi; Kauravaara, Kati; Oviir, Ebe; Sartoneva, Pirkko; Pohjolainen, Outi & Äijö, Marja (2003). Terveysliikunnan opetussuunnitelma. Suositus kansalais- ja työväenopistoille ja muille aikuisoppilaitoksille. Kansalais- ja työväenopistojen liitto KTOL & Suomen Kuntourheiluliitto ry.

Työura ja luottamustoimet

Työkokemus

Avustava sosiaalityöntekijä (osa-aikainen), Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, 11/2019–, terveyssosiaalityöntekijän tehtävät Toiminnallisten häiriöiden poliklinikalla.

Avustava sosiaalityöntekijä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, 6–8/2019 (kokoaikainen) terveyssosiaalityöntekijän tehtävät Kolmiosairaalassa ja Tornisairaalassa Meilahdessa sekä 9–12/2019 (osa-aikainen) Malmin sairaalassa.

Toimitusjohtaja (oto), osakas, liikunta-, terveys- ja sosiaalialan ammattilaisille asiantuntija- ja koulutuspalveluita tuottava yritys Liikunta- ja hyvinvointiakatemia oy, 3/2015–9/ 2016, tehtävinä yrityksen johtaminen ja asiantuntijatehtävät.

Erikoissuunnittelija, Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö – LIKES tutkimuskeskus, 1.7.2013–17.6.2016, tehtävinä mm. liikunnan edistämisen kehittämistoiminta, tutkimustiedon käytäntöön vienti, laaja henkilöstön viestintätaitojen kehittämishanke, sidosryhmien toiminta-analyysi (Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan toimijakartoitus) sekä muut vaativat asiantuntijatehtävät.

Tutkija, Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö – LIKES tutkimuskeskus, 1.2.2010–30.6.2013, tehtävänä vähäiseen liikkumiseen liittyvä laadullinen väitöskirjatutkimus.

Yksilö- ja ryhmäpilatesohjaaja (oto), Fyteko ry / Liikuntafysio, 2014–jatkuu edelleen

Liikuntaryhmien ohjaaja (oto), Kannelmäen Voimistelijat ry, 2003– jatkuu edelleen

Alue-edustaja (oto), Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys Gramex ry ja Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto r.y., 2009–2010, tehtävänä äänitemusiikkia käyttävien asiakkaiden asiakkuuksien kokonaisvaltainen hoitaminen.

Terveyden edistämisen suunnittelija, Kansalais- ja työväenopistojen liitto KTOL, 2002–2005 puolipäiväinen, 2006–2009 kokopäiväinen, tehtävinä kansalaisopistojen henkilökunnan kouluttaminen, opetussuunnitelmien ja opetusmateriaalien kirjoittaminen, kansalaisopistojen konsultointi, verkostojen luominen valtakunnallisten liikunta- ja terveysalan toimijoiden kanssa, viestintä.

Toiminnanjohtaja, Elinsiirtoväen Liikuntaliitto ry, 2002–2006 (toimivapaalla vuonna 2006), puolipäiväinen, tehtävänä järjestön johtaminen, taloudesta ja hallinnosta vastaaminen, viestintä ja käytännön työt.

Oma liikuntapalveluja tuottava toiminimi, 1999–2007

Freelancer-kouluttaja, kirjoittaja ja –projektityöntekijä (oto) mm. Suomen Uimaliitto ry:ssä, Suomen Sulkapalloliitto ry:ssä 2006–2007, Suomen Lentopalloliitto ry:ssä 2003–2009, Suomen Kuntoliikuntaliitto Kunto ry:ssä 1999–2004, Soveltava liikunta Soveli ry:ssä 2005–2007, Suomen Voimisteluliitto Svoli ry:ssä 2007–jatkuu edelleen ja Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:ssä 1997–jatkuu edelleen. Paljon yksittäisiä eri organisaatioiden toimeksiantoja.

Freelancer-liikunnanohjaaja kunnan liikuntatoimissa (mm. Vantaa, Helsinki), kansalaisopistoissa ja urheiluseuroissa, 1997–2006

Luottamustoimet

Erilaiset liikunta-alan ohjaus- ja työryhmät, kuten SAKU ry:n Liikkuva Amis -hankkeen ohjausryhmän jäsenyys ja jäsenyys ryhmässä, joka pohtii liikuntajärjestöjen laatuohjelmaa (Sinetti, aikuisliikunta, huippu).

Suomen Pilates Yhdistys ry

Hallituksen jäsen, 1.4.2017–9.3.2019

Puheenjohtaja, 9.3.2019–jatkuu edelleen

Liikkujan polku -verkoston tutkimustiedon soveltaminen -teemaryhmä

Puheenjohtaja, 2015–jatkuu edelleen

Kannelmäen Voimistelijat ry

Hallituksen jäsen, 2018–jatkuu edelleen

Aikuisliikunnan tiimin jäsen, 2003–2013 sekä 2016–jatkuu edelleen

Puheenjohtaja, 2008–2013, jolloin puheenjohtajavastuiden lisäksi toimin 1200 jäsenen urheiluseuran esimiestehtävistä kahdelle päätoimiselle työntekijälle ja noin 30 osa-aikaiselle ohjaajalle

Talous- ja hallintotyöryhmän puheenjohtaja, 2008–2013

Suomen Lentopalloliitto ry

Harraste- ja terveysliikunnan toimialaryhmän jäsen, 2003–2007

Soveltava Liikunta SoveLi ry

Hallituksen jäsen 2002–2006

Koulutustoimikunnan puheenjohtaja 2003–2005

Varapuheenjohtaja 2004–2006

Harrastukset

Harrastuksiini kuuluu ohjaamisen lisäksi oma pilatesharjoittelu, työmatkaliikunta, juokseminen ja polkujuoksu, suunnistus, retkeily, matkustaminen, lukeminen, kirjoittaminen, palstaviljely ja mökkeily. Talvikaudella opettelen hiihtämistä. Annan vapaa-aikaani myös vapaaehtoistyöhön. Tällä hetkellä toimin Kannelmäen Voimistelijat ry:ssä hallituksessa ja aikuisten liikunnan tiimin jäsenenä sekä Suomen Pilates Yhdistyksen hallituksessa. Vietän mielelläni aikaa myös siskonpoikieni kanssa.

Ajatuksia

Lähestymistapani ja ihmiskäsitykseni mukaan:

  • Ihminen on fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja henkinen kokonaisuus. Kun harjoitetaan kehoa, harjoitetaan samalla mieltä, eikä kehoa ja mieltä voi erottaa toisistaan.
  • Ihmisen elämänkokonaisuudella (elämäntilanne) on merkitystä hänen omalle hyvinvoinnilleen ja se sisältää aina tekijöitä, joista osaan voi vaikuttaa ja osaan ei voi vaikuttaa.
  • Ihmisellä on aina mahdollisuus kasvaa, kehittyä ja oppia uutta. Ihmisellä on mahdollisuus kehittyä myös muuksi kuin mihin syntyperä tai ulkoiset olosuhteet näyttäisivät määräävän.
  • Jokaisella ihmisellä on ehdoton ihmisarvo, ja jokainen ihminen on arvokas sinällään.

[us_testimonial author=”Sanna” company=”Yrittäjä” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.cityhair.net||”]Olen oppinut pilateksessa oman kehon tuntemusta ja hallintaa. Pilates auttaa myös työssäjaksamista, sillä voin hyödyntää oppimaani esimerkiksi kiinnittämällä huomiota aiempaa paremmin työasentoihini ja siihen, kuinka käytän kehoani arjessa. Liikuntafysion yksilöpilates tuntuu hyvällä tavalla ylelliseltä, sillä saan yksilöllistä ja täsmällistä ohjausta. Yksilöohjauksessa saan tunnin harjoittelusta ryhmäharjoittelua enemmän irti, eikä yksilöohjaus aiheuta paineita niin kuin ryhmäliikunta joskus saattaa aiheuttaa. Yksilöohjaus on tuntunut panostuksen arvoiselta. Seuraavaa tuntia odottaa aina innolla![/us_testimonial]

[us_testimonial author=”Katja Huotari” company=”Intohimoinen kuntoilija”]Olen käynyt Katin pilatesohjauksessa noin kahden vuoden ajan ja olen todella tyytyväinen saamaani ohjaukseen. Ohjaus on asiantuntevaa sekä vaativaa, mutta ilmapiiri on aina lämmin ja myönteinen. Olen saanut harjoittelusta apua pitkään jatkuneisiin selkävaivoihin.[/us_testimonial]

Ota yhteyttä!

Kati Kauravaara

Puh. 050 5836802

Sähköposti: kati.kauravaara@liikuntafysio.fi

Tai täytä alla oleva lomake, niin otamme sinuun yhteyttä!

Kuntouttavasta fysioterapiasta
Oirehoidosta
Fysioterapiapaketeista
Kuntoutusryhmistä
Selkä-niskaryhmistä
Urheilufysioterapiasta
Tukipohjallisista
Yksilöpilateksesta
Laitepilatekesta
Pilatesryhmistä

Valikko