LAADUNSEURANTA – NISKAKUNTOUTUS

Osana laatutyötämme seuraamme säännöllisesti fysioterapia- ja kuntoutusjaksojemme tuloksellisuutta selkä-, niska-, olkapää- ja polvivaivojen osalta. Saamme kustakin ryhmästä myös tarkennettua tietoa esimerkiksi diagnoosi-, maksaja-, lähettäjä- ja terapeuttikohtaisesti. Raporteista voimme seurata myös muita toimintakykyyn liittyviä muutoksia.

Tulokset perustuvat esitieto- ja loppuarviokyselyjen vastauksiin, joissa asiakasta pyydetään arvioimaan kivun intensiteettiä ja koettua haittaa  janalla 0-100 (sähköinen versio). Päivitämme tulokset  neljännesvuosittain Liikuntafysion verkkosivuille.

Lisätietoja DBC QA-laadunseurantaraporteista:

Juha Koistinen
Kehitysjohtaja
juha.koistinen@liikuntafysio.fi
010 581 8282

DBC QA-RAPORTTI NISKA

Alaryhmiä muun muassa:
 • epäspesifi niskakipu (61 %, suurin alaryhmä)
 • hermojuuripuristus
 • leikkauksen jälkitila
 • niskan pehmytkudosvamman jälkitila (WAD, whiplash associated dosorder, “piiskaniskuvamma”)
 • kaularankavamman jälkitila
Käytetyt terapiamenetelmät DBC Konseptin linjaamana:
 • nousujohteinen terapeuttinen harjoittelu
 • kognitiivis-behavioraalinen työskentelytapa
 • manuaalinen terapia

Muutos koetussa kivussa hoitojakson aikana (%:lla läpiviedyistä hoitojaksoista)

 • Kipu vähentynyt (93 %)
 • Ei muutosta tai kipu lisääntynyt (7 %)

Kivun intensiteetin vähentyminen hoitojakson aikana

 • Alussa
 • Lopussa

Muutos koetussa haitassa hoitojakson aikana (%:lla läpiviedyistä hoitojaksoista)

 • Haitta vähentynyt (93 %)
 • Ei muutosta tai haitta lisääntynyt (7 %)

Koetun haitan vähentyminen hoitojakson aikana

 • Alussa
 • Lopussa
Valikko