LAADUNSEURANTA – OLKAKUNTOUTUS

Osana laatutyötämme seuraamme säännöllisesti fysioterapia- ja kuntoutusjaksojemme tuloksellisuutta selkä-, niska-, olkapää- ja polvivaivojen osalta. Saamme kustakin ryhmästä myös tarkennettua tietoa esimerkiksi diagnoosi-, maksaja-, lähettäjä- ja terapeuttikohtaisesti. Raporteista voimme seurata myös muita toimintakykyyn liittyviä muutoksia.

Tulokset perustuvat esitieto- ja loppuarviokyselyjen vastauksiin, joissa asiakasta pyydetään arvioimaan kivun intensiteettiä ja koettua haittaa  janalla 0-100 (sähköinen versio). Päivitämme tulokset  neljännesvuosittain Liikuntafysion verkkosivuille.

Lisätietoja DBC QA-laadunseurantaraporteista:

Juha Koistinen
Kehitysjohtaja
juha.koistinen@liikuntafysio.fi
010 581 8282

DBC QA-RAPORTTI OLKAPÄÄ

Alaryhmiä muun muassa:
 • pinneoireyhtymä tai kiertäjäkalvosimen repeämä (66 %, suurin alaryhmä)
 • olkaluun yläosan murtuma
 • jäätynyt olkapää
 • kiertäjäkalvosimen korjausleikkaus
 • AC-nivelen tai solisluuvamman fiksaatio
 • olan instabiliteetti – nivelkapselin korjaus
 • ahdas olka – avarrusleikkaus
Käytetyt terapiamenetelmät DBC Konseptin linjaamana:
 • nousujohteinen terapeuttinen harjoittelu
 • kognitiivis-behavioraalinen työskentelytapa
 • manuaalinen terapia

Muutos koetussa kivussa hoitojakson aikana (%:lla läpiviedyistä hoitojaksoista)

 • Kipu vähentynyt (93%)
 • Ei muutosta tai kipu lisääntynyt (7%)

Kivun intensiteetin vähentyminen hoitojakson aikana

 • Alussa
 • Lopussa

Muutos koetussa haitassa hoitojakson aikana (%:lla läpiviedyistä hoitojaksoista)

 • Haitta vähentynyt (97 %)
 • Ei muutosta tai haitta lisääntynyt (3 %)

Koetun haitan vähentyminen hoitojakson aikana

 • Alussa
 • Lopussa
Valikko