LAADUNSEURANTA – SELKÄKUNTOUTUS

Osana laatutyötämme seuraamme säännöllisesti fysioterapia- ja kuntoutusjaksojemme tuloksellisuutta selkä-, niska-, olkapää- ja polvivaivojen osalta. Saamme kustakin ryhmästä myös tarkennettua tietoa esimerkiksi diagnoosi-, maksaja-, lähettäjä- ja terapeuttikohtaisesti. Raporteista voimme seurata myös muita toimintakykyyn liittyviä muutoksia.

Tulokset perustuvat esitieto- ja loppuarviokyselyjen vastauksiin, joissa asiakasta pyydetään arvioimaan kivun intensiteettiä ja koettua haittaa  janalla 0-100 (sähköinen versio). Päivitämme tulokset  neljännesvuosittain Liikuntafysion verkkosivuille.

Lisätietoja DBC QA-laadunseurantaraporteista:

Juha Koistinen
Kehitysjohtaja
juha.koistinen@liikuntafysio.fi
010 581 8282

DBC QA-RAPORTTI ALASELKÄ

Alaryhmiä muun muassa:
 • epäspesifi selkäkipu (46 %, suurin alaryhmä)
 • hermojuuripuristus
 • leikkauksen jälkitila
 • rankavamman jälkitila
 • lantiopainotteinen selkäkipu
 • nikamaliukuma
 • selkäydinkanavan kaventuma
Käytetyt terapiamenetelmät DBC Konseptin linjaamana:
 • nousujohteinen terapeuttinen harjoittelu
 • kognitiivis-behavioraalinen työskentelytapa
 • manuaalinen terapia

Muutos koetussa kivussa hoitojakson aikana (%:lla läpiviedyistä hoitojaksoista)

 • Kipu vähentynyt (85 %)
 • Ei muutosta tai kipu lisääntynyt (15 %)

Kivun intensiteetin vähentyminen hoitojakson aikana

 • Alussa
 • Lopussa

Muutos koetussa haitassa hoitojakson aikana (%:lla läpiviedyistä hoitojaksoista)

 • Haitta vähentynyt (85 %)
 • Ei muutosta tai haitta lisääntynyt (15 %)

Koetun haitan vähentyminen hoitojakson aikana

 • Alussa
 • Lopussa
Valikko