Termit tutuiksi

progression | prəˈɡrɛʃ(ə)n (adj. progressive)

[mass noun]the process of developing or moving gradually towards a more advanced state: [count noun] : a steady progression towards your goals.

Suomeksi termin voi kääntää esimerkiksi: edistyminen, eteneminen, nousujohteisuus.

Nousujohteinen, oikein ajoitettu ja kohdennettu terapeuttinen harjoittelu luo perustan kudosten paranemiselle vamman jälkeen ja kehon toimintakyvyn palautumiselle vaivan yhteydessä.

reconditioning | riːkənˈdɪʃ(ə)nɪŋ|

restoring to good condition and especially to good physical and mental condition

Suomeksi kuntoutuminen, toipuminen, uudelleen kuntoon pääseminen. Deconditioning tarkoittaa puolestaan kunnon heikentymistä ja puhutaan deconditioning syndroomasta eli alikunto-oireyhtymästä, jolloin kehon toimintakyky ja kudosten kuormituskestävyys heikentynyt oleellisesti.

performance | pəˈfɔːm(ə)ns |

[mass noun] the action or process of performing a task or function.

Suomeksi suorituskyky, toimintakyky.
Urheilussa termiä käytetään usein merkityksessä suorituskyky, mutta yhtä hyvin se voi tarkoittaa toimintakykyä arjessa; kykyä toteuttaa jokin tehtävä tai toiminto.

Kivun lievittymistä pidetään yhtenä tärkeänä fysioterapian onnistumisen mittarina, mutta sen lisäksi tulisi entistä enemmän kiinnittää huomiota kehon toimintakyvyn ja suorituskyvyn palautumiseen, koska tämä parantaa edellytyksiä oireiden poissapysymiseen pitkällä aikavälillä.

, , , , , ,

Related Posts

Valikko